1. Trave

  Trave, flod i nordvästra Tyskland; 118 km.
 2. travesti

  travesti, omgestaltning av en förebild vanligen i komiskt syfte men inte i avsikt att förlöjliga förebilden.
 3. travé

  travé, välvd rumsenhet i kyrkobyggnad, vanligen avgränsad av gördel- och sköldbågar samt av väggar och pelare eller kolonner.
 4. travertin

  travertin, kalksinter, finkristallin, vit till gul- eller brunaktig kalksten som fälls ut ur kalkmättade lösningar.
 5. trave

  tra`ve subst. ~n travar ORDLED: trav-en
  Svensk ordbok
 6. Travemünde

  Travemünde, förstad och uthamn till Lübeck vid Traves mynning i Östersjön, i delstaten Schleswig–Holstein, norra Tyskland; 13 500 invånare (2014).
 7. traverskran

  traverskran, lyftkran vars bärande konstruktion utgörs av en kranbrygga.
 8. Travello

  Travello ®, handelsnamn på antidiarrémedlet loperamid.
 9. Traventhal

  Traventhal, ort i Holstein cirka 25 km väster om Lübeck.

 10. traversa

  traversa, traversflöjt, äldre namn på tvärflöjt.