1. Tumbes

  Tumbes, stad i nordvästra Peru; för belägenhet se landskarta Peru.
 2. Tumba

  Tumba, tätort i Botkyrka kommun, Södermanland (Stockholms län), 25 km sydväst om Stockholm; 40 832 invånare (2016).

 3. Tumba

  Tumba, f.d. församling i Botkyrka kommun, Södermanland (Stockholms län).
 4. tumba

  tumba, kistliknande gravmonument av sten, ofta försett med en framställning av den avlidne.
 5. Sven Tumba

  Tumba (före 1965 Johansson), Sven, 1931–2011, idrottsman.
 6. Sven ”Tumba” Johansson

  Johansson, Sven ( ”Tumba”), ishockeyspelare m.m., se Sven Tumba.
 7. Eilert Määttä

  Määttä, EilertGarvis”, 1935–2011, ishockeyspelare och ishockeytränare.
 8. Botkyrka

  Botkyrka, kommun på Södertörn i Södermanland (Stockholms län).

 9. Salem

  Salem, kommun i Södermanland (Stockholms län).

 10. Statens historiska museer

  Statens historiska museer, SHMM, central museimyndighet.