1. Alan M. Turing

  Turing, Alan Mathison, född 23 juni 1912, död 7 juni 1954, brittisk matematiker och logiker.
 2. Turingpriset

  Turingpriset, A.M. Turing Award, den främsta teknisk-vetenskapliga utmärkelsen inom det datavetenskapliga området.

 3. Turingtestet

  Turingtestet, test för att avgöra om en dator uppvisar intelligent beteende, utformat av den brittiske matematikern och logikern Alan M. Turing.
 4. Turinge

  Turinge, f.d. församling i Nykvarns kommun, Södermanland (Stockholms län).
 5. Turinge–Taxinge

  Turinge–Taxinge, församling i Strängnäs stift, Nykvarns kommun, Södermanland (Stockholms län); 10 182 invånare (2016).

 6. Turingmaskin

  Turingmaskin, abstrakt beräkningsmekanism, formulerad av Alan Turing 1936.
 7. stridsyxekultur

  stridsyxekultur, yngre neolitisk kulturgrupp under 2000-talet f.Kr., med utbredning i Skandinavien och Finland, Mellan­europa ned till Schweiz och Böhmen samt Polen, centrala Ryssland och Ukraina.

 8. Erik Dahlbergh

  Dahlbergh (före adlandet 1660 Jönsson), Erik, född 10 oktober 1625, död 16 januari 1703, greve, militär, tecknare, arkitekt och ämbetsman.
 9. Ultra

  Ultra, kodnamn för den brittiska underrättelseorganisation som under andra världskriget forcerade krypterade tyska militära radiomeddelanden; även benämning på det material organisationen producerade.
 10. Benedict Cumberbatch

  Cumberbatch, Benedict, född 1976, brittisk skådespelare.