1. Tuxpan

  Tuxpan, stad i östra Mexico; för belägenhet se landskarta Mexico.
 2. Tuxpan

  Tuxpan, stad i västra Mexico; för belägenhet se landskarta Mexico.
 3. Tuxtla Gutiérrez

  Tuxtla Gutiérrez, huvudstad i delstaten Chiapas i sydligaste Mexico.

 4. växtsociologi

  växtsociologi, växtsamhällslära, fytocenologi, studium och klassifikation av växtsamhällen, vilka då betraktas som relativt homogena men i regel förekommer i snarlik form på olika platser.