1. tvist

  tvist subst. ~en ~er ORDLED: tvist-en
  Svensk ordbok
 2. politisk tvist

  politisk tvist, inom folkrätten, se intressetvist.
 3. tvistemål

  tvistemål, eller civilmål, är en tvist som tas upp i en rättegång (huvudförhandling) i en domstol.
 4. tvistsöm

  tvistsöm, en variant av korssöm där det ena stygnet görs längre än det andra, vilket ofta ger en flätstruktur åt sömmen, som ofta är yttäckande.
 5. tvisteförhandling

  tvisteförhandling, arbetsmarknadsterm för förhandling rörande rättstvist.
 6. tvistig

  tvis`tig adj. ~t ORDLED: tvist-ig
  Svensk ordbok
 7. tvista

  tvis`ta verb ~de ~t ORDLED: tvist-ar SUBST.: tvistande; tvist
  Svensk ordbok
 8. tvistighet

  tvis`tighet subst. ~en ~er ORDLED: tvist-ig-het-en
  Svensk ordbok
 9. tvistsöm

  tvis`tsöm subst. ~men ~mar ORDLED: tvist--sömm-en
  Svensk ordbok
 10. tvistefråga

  tvis`tefråga subst. ~n tvistefrågor ORDLED: tviste--fråg-an
  Svensk ordbok