1. tycka

  tyck`a verb tyckte tyckt, pres. tycker ORDLED: tyck-er SUBST.: tyckande
  Svensk ordbok
 2. antisemitism

  antisemitism är att tycka illa om judar och ha fördomar mot dem.
 3. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 4. modernism

  modernism är ett namn på flera riktningar inom bland annat konst, litteratur och musik i början av 1900-talet.
 5. propaganda

  propaganda innebär att man försöker påverka människor att tänka, tycka och göra på ett visst sätt.
 6. Cubakrisen

  Cubakrisen, en allvarlig politisk kris i relationerna mellan USA och Sovjetunionen 1962, vilken hotade att utlösa ett tredje världskrig.

 7. demokrati

  demokrati betyder folkmakt eller folkstyre.

 8. ungdomsspråk

  ungdomsspråk, sammanfattande benämning på det samtalsspråk som används av ungdomar i tonåren, framför allt i samtal med jämnåriga.
 9. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 10. liberalism

  liberalism är en politisk lära med olika inriktningar som betonar att den enskilda människan ska vara helt fri.