1. U-dal

  U-dal, trågdal, dalgång med U-format tvärsnitt bildad genom att en glaciär eller inlandsis ”hyvlat av” bergssidorna.

 2. Pyrenéerna

  Pyrenéerna, bergskedja utmed gränsen mellan Frankrike och Spanien.
 3. trågdal

  trågdal, detsamma som U-dal.
 4. dal

  dal, vanligtvis långsträckt sänka i jordytan.

 5. floderosion

  floderosion, fluvial erosion , erosion med hjälp av rinnande vatten i vattendrag av olika storlek.
 6. dalknyppling

  dalknyppling, dial. knytning, knypplad spets från Dalarna, utförd på fri hand utan uppstucket pappersmönster (som i vadstenaknypplingen) och fortfarande använd som dekoration i sockendräkten.
 7. erosion

  erosion, nötning och skulptering av berggrund och jordtäcke genom rinnande vatten, vind, vågor eller glaciäris.
 8. Tatrabergen

  Tatrabergen, bergsområde i Västkarpaterna, utmed gränsen mellan Slovakien och Polen.
 9. glacialerosion

  glacialerosion, all nötning, slipning, lossbrytning och upplockning av berg- och jordmaterial som sker genom inverkan av en glaciär eller inlandsis.
 10. länsbokstav

  länsbokstav, administrativ beteckning för svenska län. Till 1973 var länsbokstaven också registreringsbeteckning för motorfordon.