1. parabeldyn

  parabeldyn, U-formad flygsandsdyn med öppningen mot vindriktningen.
 2. palmett

  palmett, form för spaljering av fruktträd i U-form.
 3. kust

  kust, den landskapszon där land möter hav eller större insjöar.
 4. njure

  njure, latin ren, pluralis renes, hos ryggradsdjur (inklusive människan) organ som utför huvuddelen av kroppens utsöndring (exkretion) av kemiska ämnen vilka lämnar kroppen med urinen.
 5. Kiruna

  Kiruna, kommun och tätort i Lappland (Norrbottens län).

 6. U-stång

  U-stång, U-balk , valsad stång (balk) med U-format tvärsnitt, se profilstång.
 7. krampa

  krampa, U-formad järn- eller stålbygel som används som fäste.
 8. spårfossil

  spårfossil, ichnofossil, fossila spår och rester efter organismers aktivitet.
 9. u-landsbistånd

  u-landsbistånd, olika former av stöd till u-länder.
 10. märla

  märla, u-format stycke metalltråd, spetsat i båda ändar för att kunna slås in i trä, t.ex. för fästning av stängseltråd.