1. Henles slynga

  Henles slynga, U-formig del av njurarnas funktionella enhet, nefron.
 2. glansmyggor

  glansmyggor, Ptychopteridae , familj i insektsordningen tvåvingar.
 3. palmett

  palmett, form för spaljering av fruktträd i U-form.
 4. kust

  kust, den landskapszon där land möter hav eller större insjöar.
 5. njure

  njure, latin ren, pluralis renes, hos ryggradsdjur (inklusive människan) organ som utför huvuddelen av kroppens utsöndring (exkretion) av kemiska ämnen vilka lämnar kroppen med urinen.
 6. Kiruna

  Kiruna, kommun och tätort i Lappland (Norrbottens län).

 7. U-stång

  U-stång, U-balk , valsad stång (balk) med U-format tvärsnitt, se profilstång.
 8. sliprännor

  sliprännor, slipskåror , benämning på 50–100 cm långa, rännformade fördjupningar med U-formig profil, gruppvis inslipade i berghällar och på stenblock.
 9. grönlandssäl

  grönlandssäl, Phoca groenlandica (syn.
 10. stjärnmaskar

  stjärnmaskar, Sipunculida , stam marina djur med ca 300 arter, varav omkring tio vid svenska västkusten.