1. sandmask

  sandmask, Arenicola marina, art i klassen havsborstmaskar.
 2. grävspår

  grävspår, fossila spår efter grävande djur, en typ av spårfossil.
 3. palmett

  palmett, form för spaljering av fruktträd i U-form.
 4. kust

  kust, den landskapszon där land möter hav eller större insjöar.
 5. njure

  njure, latin ren, pluralis renes, hos ryggradsdjur (inklusive människan) organ som utför huvuddelen av kroppens utsöndring (exkretion) av kemiska ämnen vilka lämnar kroppen med urinen.
 6. Kiruna

  Kiruna, kommun och tätort i Lappland (Norrbottens län).

 7. U-stång

  U-stång, U-balk , valsad stång (balk) med U-format tvärsnitt, se profilstång.
 8. spårfossil

  spårfossil, ichnofossil, fossila spår och rester efter organismers aktivitet.
 9. u-landsbistånd

  u-landsbistånd, olika former av stöd till u-länder.
 10. märla

  märla, u-format stycke metalltråd, spetsat i båda ändar för att kunna slås in i trä, t.ex. för fästning av stängseltråd.