1. radiokanal

    radiokanal, ett band i frekvensspektrum med en bandbredd som är avpassad till det använda modulationssättet och informationshastigheten.
  2. frekvensband

    frekvensband, avsnitt av det kontinuerliga radiofrekvensspektret, avgränsat av en övre och en undre frekvens.