1. Uganda

  Uganda, stat i Östafrika.

 2. Rwanda

  Rwanda, stat i östra Centralafrika.

 3. Kongo

  Kongo, Kongo (Kinshasa), stat i Centralafrika.

 4. bruttonationalprodukt

  bruttonationalprodukt, BNP, sammanlagda värdet av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år.

 5. folkmord

  folkmord, genocidium, internationellt straffrättsligt begrepp som introducerades efter andra världskriget.
 6. Kenya

  Kenya, stat i östra Afrika.

 7. Afrika

  Afrika, jordens näst största världsdel.

 8. Tanzania

  Tanzania, stat i Östafrika.

 9. kaffe

  kaffe, Coffea, släkte måreväxter med cirka 125 arter buskar eller småträd, de flesta hemmahörande i tropiska Afrika.
 10. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.