1. Ulaanbaatar

  Ulaanbaatar, även Ulan Bator, till 1924 Urga, huvudstad i Mongoliet.

 2. övertonssång

  övertonssång, strupsång, solistisk manlig sångteknik utvecklad i centrala Asien, särskilt bland mongoler och tuviner (mongoliska och tuvinska chöömij) samt bland lamamunkar i Tibet.
 3. Mongoliet

  Mongoliet, stat i inre Asien mellan Ryska federationen i norr och Kina i söder.

 4. Ulan Bator

  Ulan Bator, annan stavning av Ulaanbaatar, Mongoliet.
 5. Urga

  Urga, till 1924 namn på Ulaanbaatar, Mongoliets huvudstad.
 6. Darchan

  Darchan, Darhan, stad i norra Mongoliet.

 7. Roman von Ungern-Sternberg

  Ungern-Sternberg, Roman von, 1886–1921, friherre, tysk-baltisk militär i rysk tjänst.
 8. Gobi

  Gobi, nederbördsfattig och avloppslös högplatå i norra Kina och södra Mongoliet; ca 1 295 000 km 2.
 9. Asien

  Asien är jordens största världsdel och den världsdel som har flest invånare.

 10. land

  land, geografiskt område som utgör, eller har utgjort, en självstyrande politisk enhet.