1. underordnad sats

  underordnad sats, annan term för bisats.
 2. underordnande konjunktion

  underordnande konjunktion, subjunktion, ord som inleder underordnad sats (bisats).
 3. underordna

  un`derordna verb ~de ~t ORDLED: under--ordn-ar SUBST.: underordnande, underordning
  Svensk ordbok
 4. industri

  industri, i vid bemärkelse ’framställning av produkter genom förädling av råvaror’.
 5. Brahma

  Brahma ( Brahmā), gud i det klassiska indiska panteon.
 6. kvinnorörelse

  kvinnorörelse, frivillig samverkan i syfte att upphäva kvinnors underordnade samhällsställning.
 7. könsroll

  könsroll, sammanfattande term för socialt och kulturellt betingade skillnader mellan könen vad avser beteende, värderingar, normer, föreställningar, resurser, makt och prestige.
 8. Josef Stalin

  Stalin, Josef, egentligen Iosif Vissarionovitj Dzjugasjvili, född 6 december 1878 (18 december enligt nya stilen), död 5 mars (nya stilen) 1953, sovjetisk politiker av georgiskt ursprung.

 9. patriarkat

  patriarkat, familje- eller samhällssystem där den politiska och ekonomiska makten, både inom hushållet och i den offentliga sfären, innehas av äldre män, och där följaktligen varken kvinnor eller yngre män deltar i det formella beslutsfattandet.
 10. intersektionalitet

  intersektionalitet, samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra specifika situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade på ras, kön och klass.