1. uns

  uns, äldre svenska viktenheter med motsvarigheter i många länder.
 2. UNS

  UNS, utan närmare specifikation , beteckning som används vid klassifikation av sjukdomsdiagnoser för att ange att en diagnos är mindre preciserad.
 3. Uns

  Uns, till 1997 provisoriskt kemiskt tecken för grundämnet med atomnummer 107.
 4. uns

  uns subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: uns-et
  Svensk ordbok
 5. UNSCEAR

  UNSCEAR, United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, FN:s vetenskapliga strålningskommitté, internationell kommitté, tillsatt av FN 1955, som sammanställer data rörande joniserande strålnings inverkan på människor.
 6. Unsuk Chin

  Unsuk Chin, född 1961, sydkoreansk-tysk tonsättare.
 7. Håkan Unsgaard

  Unsgaard, Håkan, 1922–91, radio- och TV-man.
 8. Barry Unsworth

  Unsworth, Barry, 1930–2012, brittisk författare.
 9. uncia

  uncia, mynt och vikt i romarriket, motsvarade 1/ 12 av ett as.
 10. onza

  onza (sp., egentligen ’uns’), onzas de oro, ”åttafaldig escudo”, guldmynt i Spanien infört 1733 i serien guld­escudo, giltigt till 1848.