1. uppehälle

  upp`ehälle subst. ~t ORDLED: uppe--häll-et
  Svensk ordbok
 2. båtsman

  båtsman, indelt militär som i det svenska indelningsverket tilldelades örlogsflottan för tjänstgöring ombord, och som för sitt uppehälle tilldelades ett båtsmanstorp.
 3. au pair

  au pair, fritt uppehälle (och viss lön) för barnpassning och hushållsarbete, särskilt när det gäller utländska studerande som för att lära sig språket bor och arbetar i en inhemsk familj; ofta använt som kortform för au pair-flicka eller au pair-pojke.
 4. själagård

  själagård, medeltida välgörenhetsstiftelse. I början av 1400-talet inrättades vid bl.a. domkyrkorna i Uppsala, Linköping och Åbo och Storkyrkan i Stockholm s.k. själakor, där mässor för de avlidna lästes.
 5. Mary Anning

  Anning, Mary, 1799–1847, brittisk amatörpaleontolog, känd för sina upptäckter av flera olika slags förhistoriska reptiler.
 6. Georges Darien

  Darien, Georges, pseudonym för Georges Adrien, 1862–1921, fransk författare och journalist.
 7. Svält

  Svält, Sult, roman av den norske författaren Knut Hamsun, utgiven 1890.

 8. Somalia

  Somalia, stat i östra Afrika.

 9. gröna vågen

  gröna vågen, företeelse med tyngdpunkt på 1970-talet som innebar att unga personer, ofta med små barn, flyttade från storstäderna ut på landet till små gårdar, där de ”nära naturen” sökte leva ett enkelt liv utan moderna bekvämligheter.
 10. Marocko

  Marocko, stat i norra Afrika.