1. interception

    interception, dels den process där nederbörd fångas upp och hålls kvar på vegetation eller andra föremål, dels mängden av denna nederbörd.
  2. provinsialism

    provinsialism, ord eller uttryck som är typiskt för en dialekt eller ett regionalt språk, särskilt när uttrycket förekommer i ett för övrigt riksspråkligt sammanhang.