1. uppmuntra

  upp`muntra verb ~de ~t ORDLED: upp--muntr-ar SUBST.: uppmuntrande, uppmuntring; uppmuntran
  Svensk ordbok
 2. uppmuntran

  upp`muntran subst., best. f. ~, n-genus; som plur. kan användas uppmuntringar ORDLED: upp--muntr-an
  Svensk ordbok
 3. nordamerikanska frihetskriget

  nordamerikanska frihetskriget, det krig 1775–83 genom vilket de brittiska kolonierna på den nordamerikanska kontinenten (utom Canada) frigjorde sig och bildade USA.
 4. judar

  judar, ett folk med ursprung i Främre Orienten.
 5. auktoritär

  auktoritär, autoritär, innebärande eller grundad på envåldsmakt, diktatorisk.
 6. Galileo Galilei

  Galilei, Galileo, född 15 februari 1564, död 8 januari 1642, italiensk naturforskare, son till Vincenzo Galilei.

 7. frihet

  frihet, centralt begrepp i etik och politisk filosofi.
 8. kvalitetsteknik

  kvalitetsteknik, metoder, arbetssätt och strategier för ständig förbättring av kvalitet på varor och tjänster.

 9. Gustav III

  Gustav III, född 24 januari 1746, död 29 mars 1792, svensk kung 1771–92, äldste son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika.

 10. lärande organisation

  lärande organisation, organisation som kontinuerligt lär av sina erfarenheter i syfte att lösa sina uppgifter på ett bättre sätt.