1. uppsikt

  uppsikt, tvångsmedel enligt utlänningslagen som innebär att en utlänning är skyldig att på vissa tider anmäla sig hos polismyndigheten i orten eller hos Migrationsverket.
 2. uppsikt

  upp`sikt subst. ~en ORDLED: upp--sikt-en
  Svensk ordbok
 3. förvar och uppsikt

  förvar och uppsikt, tvångsmedel enligt 2005 års utlänningslag.
 4. osjälvständig besittning

  osjälvständig besittning, juridisk term för det fall att någon har besittning till ett föremål för annans räkning tillfälligt och under dennes uppsikt, t.ex. i egenskap av anställd.
 5. kastellan

  kastellan, under medeltiden benämning på slottshövitsman eller borgfogde, numera benämning på tillsyningsman över ett slott eller slottsvaktmästare.
 6. fågeltopp

  fågeltopp, högt föremål, vanligen stenblock, på vilket fåglar, särskilt rovfåglar, brukar sätta sig för att hålla omgivningen under uppsikt.
 7. munskänk

  munskänk, i äldre tid en funktionär i furstars och andra stormäns hushåll, med uppgift att servera vin och ha uppsikt över vinförrådet.
 8. agoranomos

  agoranomos, grekiska agorānomos, i antiken en ämbetsman i flera grekiska stater.
 9. arkiater

  arkiater, hederstitel för läkare.
 10. hallrätt

  hallrätt, en myndighet i städerna som i äldre tid i överensstämmelse med gällande hallordning hade uppsikt över manufakturer och fabriker.