1. urinämne

  urinämne, urea, karbamid, NH 2CONH 2, kvävehaltig ämnesomsättningsprodukt som bildas vid nedbrytning av bl.a. proteiner.
 2. Urie Bronfenbrenner

  Bronfenbrenner, Urie, 1917–2005, rysk-amerikansk psykolog, verksam vid Cornell University.
 3. urin

  urin, hos djur utsöndringsprodukten från vissa exkretionsorgan, t.ex. njurar och malpighiska rör.
 4. urinämnescykeln

  urinämnescykeln, ureacykeln, den process hos människan och vissa djur (se nedan) i vilken urinämne (urea) bildas från det kväve som frigörs vid nedbrytningen av såväl kroppens egna som födans proteiner.
 5. URI

  URI, engelska uniform resource identifier, sträng som identifierar en resurs på internet. 

 6. urinblåsa

  urinblåsa, blåsa, vesica urinaria, hos däggdjur inklusive människa organ där urinen från njurarna lagras och varifrån urinröret utgår.
 7. urindoeuropeiska

  urindoeuropeiska, en icke belagd språkform från vilken de indoeuropeiska språken antas ha utvecklats.
 8. urinrör

  urinrör, uretra, hos mannen en ca 20 cm och hos kvinnan en ca 4 cm lång kanal som leder urinen från urinblåsan och vidare ut ur kroppen.
 9. urinvägsinfektion

  urinvägsinfektion, sjukdom (inflammation) där en signifikant mängd bakterier (vanligen definierad som minst 100 000 per milliliter urin) kan odlas fram från urinen.
 10. urinledare

  urinledare, ureter, uretär, hos däggdjur inklusive människa kanaler från vardera njuren vilka transporterar urin mellan njurbäckenet och urinblåsan.