1. ursprunglig

  u`rsprunglig adj. ~t ORDLED: ur--sprung-lig
  Svensk ordbok
 2. ursprunglig minuskel

  ursprunglig minuskel, senromersk och tidigmedeltida bokskrift, den första av ren minuskelkaraktär, använd för böcker av enklare slag.
 3. ursprungligen

  u`rsprungligen adv. ORDLED: ur--sprung-lig-en
  Svensk ordbok
 4. ursprung

  u`rsprung subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ur--sprung-et
  Svensk ordbok
 5. kräkla

  kräkla, biskopsstav, krumstav, symbolisk herdestav som bärs av biskopar.
 6. Söderalaflöjeln

  Söderalaflöjeln fungerade fram till 1700-talet som vindflöjel på Söderala kyrka i Hälsingland men är äldre än kyrkan och anses ursprungligen komma från ett vikingatida skepp.
 7. Confidencen

  Confidencen, Ulriksdals slottsteater, ursprungligen ett ridhus, som drottning Lovisa Ulrika 1753 lät bygga om till teater.

 8. karolingisk skrift

  karolingisk skrift, bok- och i någon mån urkundsskrift som brukades i det latinska kulturområdet från ca 800 till omkring mitten av 1100-talet och som ersatte de tidigmedeltida skrifter som tidigare var i bruk.
 9. logotyp

  logotyp, logotype, logo, logga, företagsmärke, särpräglad grafisk kombination av bokstäver och bildelement.
 10. Läckö

  Läckö, slott på Kållandsö i Vänern, Lidköpings kommun, Västergötland (Västra Götalands län).