1. Ustaša

  Ustaša, kroatisk extremnationalistisk organisation, bildad 1929 som reaktion på att kunglig diktatur infördes i Jugoslavien (som då också fick sitt namn).
 2. vasallstat

  vasallstat, lydstat, statsbildning med kringskuren eller skenbar autonomi i förhållande till annan stat, ofta upprättad med våld eller tvång.
 3. Jasenovac

  Jasenovac, ort 95 km sydöst om Zagreb, Kroatien.
 4. Alojzije Stepinac

  Stepinac, Alojzije, 1898–1960, kroatisk kyrkoman och nationalist.
 5. Kroatien

  Kroatien är ett land på Balkanhalvön med kust mot Adriatiska havet.

 6. četnici

  četnici, medlemmar av en serbisk nationalistisk organisation, grundad 1903, sedermera en del av motståndsrörelsen under andra världskriget.
 7. Jugoslavien

  Jugoslavien, statsbildning på Balkanhalvön 1918–91, bestående av Serbien, Kroatien, Slovenien, Bosnien–Hercegovina, Montenegro och Makedonien.

 8. Bosnien och Hercegovina

  Bosnien och Hercegovina, Bosnien–Hercegovina, ofta benämnt enbart Bosnien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 9. terrorism

  terrorism, våldshandlingar som är politiskt betingade och syftar till att påverka samhället eller ett lands politik utan hänsyn till om oskyldiga drabbas.

 10. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.