1. utmärglad

  u`tmärglad adj. utmärglat ORDLED: ut--märgl-ad
  Svensk ordbok
 2. Döderhultarn

  Döderhultarn, egentligen Axel Petersson, 1868–1925, skulptör, verksam i Oskarshamn.
 3. Matthias Grünewald

  Grünewald, Matthias, egentligen Mathis Nithart (även Neithart) eller Gothart, född 1460–80, död före 1 september 1528, tysk målare.
 4. marasm

  marasm, tillstånd med svår avmagring, allmänpåverkan och kraftlöshet.
 5. emaceration

  emaceration, emaciation, ett tillstånd med uttalad avmagring och försvinnande av kroppens alla vävnader, dvs. inte bara av fett utan även av muskulatur etc.
 6. markförstöring

  markförstöring, jordförstöring, svåra markskador som ger mycket långvariga negativa effekter på växtproduktion och/eller vattenförsörjning.
 7. slom

  slom´ subst. ~men ~mar ORDLED: slomm-en
  Svensk ordbok
 8. lungsiktig

  lung`siktig adj. ~t ORDLED: lung--sikt-ig
  Svensk ordbok
 9. märgel

  märgel [mär´j- el. mär`j-] subst. ~n
  Svensk ordbok
 10. mager

  1ma´ger adj. ~t magra ORDLED: magr-are
  Svensk ordbok