1. utmärka

  u`tmärka verb utmärkte utmärkt, pres. utmärker ORDLED: ut--märk-er SUBST.: utmärkande, utmärkning
  Svensk ordbok
 2. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 3. Jacob Berzelius

  Jacob Berzelius var en svensk kemist, en av de mest berömda i världen på sin tid.
 4. utmärka sig

  u`tmärka sig verb utmärkte utmärkt, pres. utmärker ORDLED: ut--märk-er
  Svensk ordbok
 5. parlamentarism

  parlamentarism, styrelse genom en regering som stöds eller åtminstone tolereras av parlamentet (folkrepresentationen).

 6. massmedier

  massmedier, tekniska medier och medieorganisationer som förmedlar information eller underhållning till en stor publik.

 7. ideologi

  ideologi, ett mångtydigt men centralt begrepp i modern politisk teori, kunskapssociologi och idéhistoria.
 8. sociolekt

  sociolekt, social dialekt, språkart (varietet) som är utmärkande för en viss social grupp.
 9. genus

  genus, begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön.
 10. feodalism

  feodalism, term som inom historisk forskning används för att beteckna det medeltida länsväsendet med dess specifika rättsliga förhållanden.