1. utmärkt

  u`tmärkt adj., neutr. ~ ORDLED: ut--märk-ta
  Svensk ordbok
 2. Utmärkt Svensk Form

  Utmärkt Svensk Form, designutmärkelse, se Svensk Form
 3. sociolekt

  sociolekt, social dialekt, språkart (varietet) som är utmärkande för en viss social grupp.
 4. Berlinmuren

  Berlinmuren, östtysk gränsmur mellan Västberlin och Östberlin, påbörjad 13 augusti 1961 då gränsen stängdes helt.

 5. parlamentarism

  parlamentarism, styrelse genom en regering som stöds eller åtminstone tolereras av parlamentet (folkrepresentationen).

 6. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 7. coronavirus

  coronavirus, Coronaviridae, familj virus som omfattar två grupper, coronavirus och torovirus.

 8. genus

  genus, begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön.

 9. Rosa Parks

  Parks, Rosa, 1913–2005, amerikansk medborgarrättsförkämpe.

 10. massmedier

  massmedier, tekniska medier och medieorganisationer som förmedlar information eller underhållning till en stor publik.