1. utmana

  u`tmana verb ~de ~t ORDLED: ut--man-ar SUBST.: utmanande, utmaning
  Svensk ordbok
 2. Selma Lagerlöf

  Lagerlöf, Selma, född 20 november 1858, död 16 mars 1940, författare, Nobelpristagare 1909, första kvinnliga ledamot av Svenska Akademien från 1914; jämför släktartikel Lagerlöf.
 3. Christofer Columbus

  Columbus, Christofer, italienska Cristoforo Colombo, spanska Cristóbal Colón, född 1451, död 21 maj 1506, italiensk sjöfarare i Kastiliens tjänst, en av Amerikas upptäckare.

 4. popkonst

  popkonst, konstriktning.

 5. Münchenöverenskommelsen

  Münchenöverenskommelsen, benämning på avtal rörande Tjeckoslovakien som ingicks 29 september 1938 mellan Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien och undertecknades följande dag.
 6. ANC

  ANC, African National Congress, Afrikanska nationalkongressen, politiskt parti i Sydafrika, regeringsparti sedan 1994, dessförinnan den ledande motståndsorganisationen i apartheidpolitikens Sydafrika.

 7. normkritik

  normkritik, metoder och teorier som används för att arbeta mot diskriminering och exkludering. 

 8. epos

  epos, den viktigaste kategorin i bunden form inom den äldre berättarkonsten, företrädd på flertalet håll där ett litteraturspråk utvecklats.
 9. utmanare

  u`tmanare subst. ~n äv. utmanarn, plur. ~, best. plur. utmanarna ORDLED: ut--man-ar-en
  Svensk ordbok
 10. utmanande

  u`tmanande adj., ingen böjning ORDLED: ut--man-ande
  Svensk ordbok