1. utrensa

  u`trensa verb ~de ~t ORDLED: ut--rens-ar SUBST.: utrensande, utrensning
  Svensk ordbok
 2. Viktor Abakumov

  Abakumov, Viktor, 1903–54, sovjetisk ämbetsman.
 3. preciositet

  preciositet, fransk litterär riktning som under 1600-talet uppstod i den salongskultur som importerats från Italien och fått sitt centrum i Hôtel de Rambouillet.
 4. fingerlime

  fingerlime, Citrus australasica, art i familjen vinruteväxter.
 5. Järngardet

  Järngardet, antisemitisk och fascistisk rörelse i Rumänien före och under andra världskriget.
 6. Konstantin Rokossovskij

  Rokossovskij, Konstantin, 1896–1968, polsk-sovjetisk militär, marskalk av Sovjetunionen 1944, marskalk av Polen 1949.
 7. Michel Micombero

  Micombero, Michel, 1940–83, burundisk politiker, president 1966–76.
 8. kanjon

  kanjon, trång och djup dalform med branta sidor; se bild dal.
 9. fyras gäng

  fyras gäng, egentligen de fyras gäng, officiellt öknamn för vissa vid slutet av kulturrevolutionen utrensade ledare för den radikala vänstern inom Kinas kommunistparti.
 10. Komintern

  Komintern, Kommunistiska internationalen, egentligen Tredje internationalen, verksam 1919–43, ett slags övernationellt kommunistiskt parti, där de nationella partierna ingick som sektioner.