1. utspisa

  u`tspisa verb ~de ~t ORDLED: ut--spis-ar SUBST.: utspisande, utspisning
  Svensk ordbok
 2. skörbjugg

  skörbjugg, skorbut, bristsjukdom som uppstår till följd av för lågt intag av vitamin C (askorbinsyra).
 3. borgläger

  borgläger, en form av militärt underhåll, vanligt i Sverige under 1500-talet.
 4. tholos

  tholos, antik rundbyggnad med koniskt eller kupolformat tak.
 5. julmat

  julmat utgör – som för det mesta när det gäller föda med rituella aspekter – ett mycket ålderdomligt inslag i helgtraditionen.
 6. utspisning

  u`tspisning subst. ~en ORDLED: ut--spis-ning-en
  Svensk ordbok
 7. avspisa

  a`vspisa verb ~de ~t ORDLED: av--spis-ar SUBST.: avspisande, avspisning
  Svensk ordbok
 8. spisa

  spi`sa verb ~de ~t ORDLED: spis-ar SUBST.: spisande, spisning
  Svensk ordbok