1. utställning

  utställning, medium för visuell kommunikation.
 2. utställning

  u`tställning subst. ~en ~ar ORDLED: ut--ställ-ning-en
  Svensk ordbok
 3. Pablo Picasso

  Picasso, Pablo, född 25 oktober 1881, död 8 april 1973, spansk-fransk konstnär, modernismens mest mångsidige och nydanande förgrundsgestalt, verksam genom måleri, skulptur, grafik, keramik och teaterdekor.
 4. utställningstid

  utställningstid, den tid under vilken ett planförslag enligt plan- och bygglagen hålls tillgängligt för kommunmedborgarnas granskning.
 5. impressionism

  impressionism kallas en riktning inom konsten från slutet av 1800-talet, framför allt i Frankrike.
 6. kubism

  kubism, modernistisk konstriktning vars första skede inföll åren 1907–14, kubismens s.k. heroiska epok, med Paris som centrum och Braque och Picasso som pionjärer.
 7. katt

  katt, tamkatt, Felis catus, art i familjen kattdjur.

 8. kanin

  kanin är ett tamt djur som härstammar från vildkanin.
 9. Baltiska utställningen

  Baltiska utställningen, industri-, konst- och hantverksutställning i Malmö 1914 med deltagare från Sverige, Danmark, Tyskland och Ryssland; utställningsarkitekt var Ferdinand Boberg.
 10. impressionisterna

  impressionisterna, krets av franska konstnärer, av vilka flera hör till de främsta i 1800-talets målerihistoria.