1. uttryckligen

  u`ttryckligen adv. ORDLED: ut--tryck-lig-en
  Svensk ordbok
 2. uttryck

  uttryck, flertydig term som används i språkvetenskap, semantik, estetik m.fl. vetenskaper.
 3. indexikala uttryck

  indexikala uttryck, språkliga uttryck vilkas syftning eller referens varierar med yttrandetillfället, se deixis.
 4. uttrycka sig

  u`ttrycka sig verb uttryckte uttryckt, pres. uttrycker ORDLED: ut--tryck-er
  Svensk ordbok
 5. uttrycka

  u`ttrycka verb uttryckte uttryckt, pres. uttrycker ORDLED: ut--tryck-er SUBST.: uttryckande; uttryck
  Svensk ordbok
 6. uttrycklig

  u`ttrycklig adj. ~t ORDLED: ut--tryck-lig
  Svensk ordbok
 7. uttryck

  u`ttryck subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ut--tryck-et
  Svensk ordbok
 8. Eliel Saarinen

  Saarinen, Eliel, 1873–1950, finländsk arkitekt, professors namn 1919, från 1923 verksam i USA.
 9. Kashmirfrågan

  Kashmirfrågan, benämning på en territoriell konflikt mellan Indien och Pakistan om områdena Jammu och Kashmir.

 10. inkommensurabel

  inkommensurabel, matematisk term.