1. utvinna

  u`tvinna verb utvann utvunnit utvunnen utvunna, pres. utvinner ORDLED: ut--vinn-er SUBST.: utvinnande, utvinning
  Svensk ordbok
 2. salt

  salt är ett annat ord för koksalt eller natriumklorid.

 3. fossila bränslen

  fossila bränslen, bränslen bestående av organiska kol- och väteföreningar i sediment eller sedimenterad berggrund.
 4. oxidation

  oxidation, kemisk reaktion vid vilken ett ämne avger en eller flera elektroner.

 5. råvara

  råvara, obearbetad eller obetydligt bearbetad vara för industriell vidareförädling; inom naturresursforskningen den del av den potentiellt utnyttjbara volymen reserver som faktiskt utvinns av människan.
 6. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 7. kärnenergi

  kärnenergi, energi som frigörs vid reaktioner med atomkärnor eller vid sönderfall av atomkärnor.
 8. cannabis

  cannabis, cannabispreparat, samlingsnamn för de beredningar som utvinns ur indisk hampa (Cannabis sativa subspecies indica).

 9. kondition

  kondition, inom fysiologin förmågan att upprätthålla fysisk ansträngning över en längre tid.

 10. månen

  månen, jordens enda naturliga satellit och den överlägset närmaste himlakroppen av betydande storlek.