1. UZ

  UZ är nationalitetsbeteckning för Uzbekistan.
 2. Johann Peter Uz

  Uz, Johann Peter, 1720–96, tysk författare.
 3. Uzbekistan

  Uzbekistan, stat i Centralasien.

 4. nationalitetsbeteckning

  nationalitetsbeteckning, synlig beteckning på motorfordon, flygplan och fartyg vilken anger deras nationalitet.
 5. mongolspråk

  mongolspråk, språkfamilj, ofta sammanförd med turkspråk och manchu-tungusspråk till gruppen altaiska språk.
 6. anacreontica

  anacreontica, benämning på de senantika imitationerna av Anakreons poesi, även använd om den tyska rokokons efterbildningar av Anakreons och hans efterföljares poesi; lätta dikter om kärlek och vin.
 7. Johann Wilhelm Ludwig Gleim

  Gleim, Johann Wilhelm Ludwig, 1719–1803, tysk författare.
 8. domännamn

  domännamn, datorteknisk term för adresser på internet.