1. UZ

  UZ är nationalitetsbeteckning för Uzbekistan.
 2. Johann Peter Uz

  Uz, Johann Peter, 1720–96, tysk författare.
 3. nationalitetsbeteckning

  nationalitetsbeteckning, synlig beteckning på motorfordon, flygplan och fartyg vilken anger deras nationalitet.
 4. Uzbekistan

  Uzbekistan, stat i Centralasien.

 5. mongolspråk

  mongolspråk, språkfamilj, ofta sammanförd med turkspråk och manchu-tungusspråk till gruppen altaiska språk.
 6. anacreontica

  anacreontica, benämning på de senantika imitationerna av Anakreons poesi, även använd om den tyska rokokons efterbildningar av Anakreons och hans efterföljares poesi; lätta dikter om kärlek och vin.
 7. Johann Wilhelm Ludwig Gleim

  Gleim, Johann Wilhelm Ludwig, 1719–1803, tysk författare.
 8. domännamn

  domännamn, datorteknisk term för adresser på internet.