1. V

  V, tidigare v, partibeteckning för Vänsterpartiet.
 2. v

  v, egentligen v, vid växelström beteckning för momentanvärde av elektrisk potential med motsvarande effektivvärde V; SI-enhet volt (V).
 3. V

  V är beteckning för volt.
 4. V

  V, egentligen V, beteckning för volym; SI-enhet kubikmeter (m 3).
 5. V

  V, egentligen V, jämte ϕ beteckning för elektrisk potential; SI-enhet volt (V).
 6. V

  V, kemiskt tecken för grundämnet vanadin.
 7. V

  V är en romersk siffra som betyder 5.
 8. v

  v, egentligen v, beteckning för specifik volym; SI-enhet kubikmeter per kilogram (m 3/kg).
 9. V

  V, egentligen V, jämte E p och Φ beteckning för potentiell energi; SI-enhet joule (J).
 10. v

  v, egentligen v, beteckning för hastighet; SI-enhet meter per sekund (m/s).