1. väder

  väder, atmosfärens tillstånd vad gäller förekomsten av vatten i olika former, t.ex. ånga, moln och nederbörd, samt luftens fysiska egenskaper som tryck, temperatur och rörelse, t.ex. vind.
 2. väderstreck

  väderstreck är riktningar på jordytan.
 3. väderprognos

  väderprognos, förutsägelse om vädret baserad på vetenskaplig grund.
 4. väderkarta

  väderkarta är en karta som visar vind, nederbörd och annat som har med vädret att göra vid en bestämd tidpunkt.
 5. väderkvarn

  väderkvarn, se kvarn (Historik).
 6. vädersatellit

  vädersatellit, satellit med instrument för observation av moln, havsvågor, is och snötäcken samt mätning av temperatur, luftfuktighet och strålning på jordytan och i atmosfären.

 7. väderstation

  väderstation är en plats där man mäter sådant som har med vädret att göra.
 8. vädersol

  vädersol, optiskt fenomen i atmosfären, detsamma som bisol.
 9. väderobservation

  väderobservation är när man noterar olika uppgifter om vädret på en plats.
 10. väder

  vä´der subst. vädret, plur. ~, best. plur. vädren el. ~na ORDLED: vädr-et
  Svensk ordbok