1. ufo

  ufo är en förkortning för engelska unidentified flying object, ’oidentifierat flygande föremål’.
 2. väderobservation

  väderobservation är när man noterar olika uppgifter om vädret på en plats.
 3. flygande tefat

  flygande tefat, hypotetisk rymdfarkost konstruerad och framförd av utomjordingar observerad av oss människor på jorden.
 4. klimatförändring

  klimatförändring, förändring hos klimatet på en enstaka plats, i en region eller på jorden som helhet.