1. VIPS-modellen

  VIPS-modellen (av välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet), inom hälso- och sjukvården struktur med sökord eller rubriker på tre nivåer för att föra anteckningar om patientens omvårdnad i patientjournalen.
 2. VIP

  VIP, very important person, person som i kraft av sin betydelse förutsätts få särskild service och speciellt hänsynsfull behandling, bl.a. på resor.
 3. Vipeholms sjukhus

  Vipeholms sjukhus, Vipeholmsanstalten, tidigare statligt specialsjukhus i Lund för psykiskt utvecklingsstörda.

 4. vippa

  vippa, engelska flip-flop, digital krets som kan ett- och nollställas och alltså har förmåga att lagra en binär siffra, en bit.
 5. Vi på Saltkråkan

  Vi på Saltkråkan är en bok skriven av Astrid Lindgren.
 6. VIP

  VIP, vasoactive intestinal peptide , vasoaktiv intestinal peptid, peptidhormon som förekommer dels i tunntarmens endokrina (inresekretoriska) celler, dels som förmedlare av nervimpulser (transmittorsubstans) i nervsystemet.
 7. vippning

  vippning, stabilitetsfenomen hos balkar.
 8. vipor

  vipor, Vanellinae , underfamilj i fågelfamiljen pipare.
 9. Vipera

  Vipera, det vetenskapliga namnet på ett släkte huggormar med ca 20 arter, bl.a. huggorm och sandhuggorm.
 10. VIP

  VIP [vip´ äv. veipe´] substantivisk förk., ingen böjning, n-genus
  Svensk ordbok