1. avstämningsbolag

  avstämningsbolag, A-bolag, ett aktiebolag vars bolagsordning innehåller förbehåll om att bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument, ett avstämningsförbehåll.
 2. Värdepapperscentralen

  Värdepapperscentralen, VPC AB, 1971–2004 företag inom värdepappersbranschen, se Euroclear Sweden.
 3. aktiehandel

  aktiehandel, köp och försäljning av aktier i organiserad form.
 4. aktiebrev

  aktiebrev, värdepapper som är bevis på äganderätt till en eller flera aktier i aktiebolag.