1. VA

  VA, förkortning för värdeanalys.
 2. VA

  VA, förkortning för Veckans Affärer.
 3. VA

  VA är nationalitetsbeteckning för Vatikanstaten.
 4. VA

  VA, officiell, postal förkortning för Virginia (USA).
 5. VA

  VA, beteckning för voltampere, enhet för skenbar elektrisk effekt.
 6. va

  va [kort a] interj.
  Svensk ordbok
 7. VA-teknik

  VA-teknik, vatten- och avloppsteknik, omfattar dels dimensionering och utformning av system för distribution av rent vatten och avledning av spillvatten, dels processer och anläggningar för rening och behandling av kommunalt vatten och spillvatten.
 8. Statens va-nämnd

  Statens va-nämnd, myndighet som handlägger tvister om vatten och avlopp enligt lagen om allmänna vattentjänster.
 9. vatten- och avloppsteknik

  vatten- och avloppsteknik, se VA-teknik.
 10. Norskehavet

  Norskehavet , norskt namn på Norska havet.