1. Vabis

  Vabis, person- och lastbilar tillverkade i liten skala av Vagnfabriks-Aktiebolaget i Södertälje.
 2. Scania-Vabis

  Scania-Vabis ®, svenska bilar som tillverkades 1911–69 av företaget med samma namn.
 3. lastbil

  lastbil, bil som inte är att anse som personbil eller buss.
 4. Gustaf Erikson

  Erikson, Gustaf, 1859–1922, uppfinnare.
 5. Scania

  Scania®, svenska tunga fordon (främst lastbilar och bussar) som sedan 1969 tillverkas av Saab-Scania AB, sedermera Scania AB, Södertälje.

 6. BIL Sweden

  BIL Sweden, branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.
 7. bil

  bil är ett motorfordon i form av en personbil, buss eller lastbil.
 8. bilindustri

  bilindustri, industribransch inom transportmedelsindustrin med tillverkning av motorfordon för person- och godsbefordran som sammanhållande element.
 9. Scania AB

  Scania AB, Södertälje, tillverkare av tunga lastbilar, bussar samt industri- och marinmotorer.
 10. Henning Throne-Holst

  Throne-Holst, Henning, 1895–1980, norsk-svensk industriman.