1. vanskapt

  va`nskapt adj., neutr. ~ ORDLED: van--skap-ta
  Svensk ordbok
 2. Caliban

  Caliban, ”en vild och vanskapt slav”, gestalt i Shakespeares ”The Tempest” (”Stormen”).
 3. Ringaren i Notre Dame

  Ringaren i Notre Dame är en gestalt skapad av den franske 1800-talsförfattaren Victor Hugo.
 4. rötmånad

  rötmånad, allmänt den tid på året, i juli–augusti, då god värme och fuktigt klimat bidrar till att organiska substanser, bl.a. matvaror, lätt ruttnar.
 5. Quasimodo

  Quasimodo, den groteskt vanskapte, tragiskt isolerade, men i sitt inre gode ringaren i den franske författaren Victor Hugos roman ”Notre-Dame de Pari” (1831; ”Ringaren i Notre-Dame”).
 6. Mattias Hagberg

  Hagberg, Mattias, född 1975, journalist, författare och debattör.
 7. Hera

  Hera, grekisk gudinna, dotter till Kronos och Rhea, maka och syster till gudarnas konung Zeus, mor till Ares, Hebe, Hefaistos och Eileithyia.
 8. Hefaistos

  Hefaistos (grekiska Hēfaistos), i grekisk religion eldens och smideskonstens gud.
 9. vanskapad

  va`nskapad adj. vanskapat ORDLED: van--skap-ad
  Svensk ordbok
 10. oskaplig

  o`skaplig adj. ~t ORDLED: o--skap-lig
  Svensk ordbok