1. solen

  solen, symbol ⊙, den närmaste stjärnan och solsystemets centralkropp.
 2. solarkonstanten

  solarkonstanten, mått på den totala strålningseffekten per areaenhet från solen mätt utanför jordatmosfären och på jordens medelavstånd från solen.
 3. termosfären

  termosfären, yttersta delen av jordens atmosfär då denna indelas i områden med hänsyn till temperaturens variation med höjden.
 4. aktivitetscykel

  aktivitetscykel, inom astronomin vanligen en periodisk variation av främst solens men även andra stjärnors aktivitet vad gäller fläckar, flarer, protuberanser m.m.
 5. radiovågor

  radiovågor, elektromagnetiska vågor (utbredningshastighet 300 000 km/s) med våglängder på 1 mm–1 000 km, motsvarande frekvenser på 300 GHz–300 Hz.
 6. klimatförändring

  klimatförändring, förändring hos klimatet på en enstaka plats, i en region eller på jorden som helhet.

 7. geomagnetism

  geomagnetism, beteckning för fenomen som sammanhänger med det magnetiska fält som observeras vid jordytan och i den jordnära rymden.
 8. kol-fjorton-datering

  kol-fjorton-datering, kol-14-datering, 14C-datering, åldersbestämningsmetod som utnyttjar den radioaktiva kolisotopen 14C.