1. varje

  varje [var`- el. var´-] pron. ORDLED: var-je
  Svensk ordbok
 2. varjehanda

  var`jehanda adj., ingen böjning ORDLED: var-je--handa
  Svensk ordbok
 3. semester

  semester, arbetstagares årliga, av arbetsgivaren betalda ledighet för rekreation.
 4. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 5. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 6. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 7. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.
 8. kultur

  kultur, odling, bildning.
 9. naturligt urval

  naturligt urval, naturlig selektion , biologisk process där omvärldsfaktorer påverkar genetiskt olika individer i en population så att somliga kommer att ge ett större bidrag än andra till kommande generation.
 10. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.