1. Vasaloppet

    Vasaloppet är ett av världens mest kända skidlopp och också ett av de längsta, 90 kilometer, och största, över 10 000 deltagare.
  2. vasalopp

    va`salopp subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: vasa--lopp-et
    Svensk ordbok