1. veck

  veck, inom geologi krökt struktur som bildats genom sammanpressning av ett eller flera lager i berggrunden eller av lösa avlagringar.
 2. veck

  veck subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: veck-et
  Svensk ordbok
 3. vecka

  vecka, oavbruten period av sju dagar (dygn), vanligtvis måndag–söndag.
 4. veckkapitäl

  veckkapitäl, kapitäl vars nedre del utgörs av rundade, nedåt avsmalnande veck.
 5. veckning

  veckning, inom geologi process i jordskorpan där bergartslager pressas samman och böjs.
 6. veckstövlar

  veckstövlar, stövlar som var populära under senare delen av 1800-talet och som hade runda eller saxformade veck kring smalbenet.
 7. veckaxel

  veckaxel, inom geologi den tänkta linjen utmed krönet på ett veckat jord- eller bergartslager.
 8. veckoslut

  veckoslut kallar man den tid som utgörs av veckans sista dagar, det vill säga lördag och söndag.
 9. veckoräkning

  veckoräkning, räpparäkning, inom allmogekulturen ett sätt att reglera följden av arbetsuppgifter under året.
 10. veckodagarna

  veckodagarna är sju stycken.