1. verk

  verk, sammanfattande benämning för sådana prestationer som åtnjuter upphovsrätt.
 2. verk-

  verk-, förled till några längdenheter i 1665 års enhetssystem.
 3. verk

  verk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: verk-et
  Svensk ordbok
 4. konstnärligt verk

  konstnärligt verk, som juridisk term verk som åtnjuter upphovsrättsligt skydd enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
 5. affärsdrivande verk

  affärsdrivande verk, detsamma som statliga affärsverk.
 6. musikaliskt verk

  musikaliskt verk, en av kategorierna av verk som åtnjuter skydd enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen).
 7. litterärt verk

  litterärt verk, som juridisk term verk som åtnjuter rättsligt skydd enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, se upphovsrätt.
 8. pseudonyma verk

  pseudonyma verk, pseudonyma skrifter, skrifter utgivna under pseudonym.
 9. anonyma verk

  anonyma verk, inom litteraturen böcker, pamfletter m.m., utgivna utan att författarnamn uppgivits eller med okänd författare.
 10. klassiska verk

  klassiska verk, inom upphovsrätten verk som inte längre åtnjuter upphovsrättsligt skydd.