1. vissla

  2viss`la subst. ~n visslor ORDLED: vissl-an
  Svensk ordbok
 2. vissla

  1viss`la verb ~de ~t ORDLED: vissl-ar SUBST.: visslande, vissling
  Svensk ordbok
 3. visslare

  visslare, tjockhuvudtrastar , Pachy­ce­phalidae, familj i fågelordningen tättingar.
 4. visslare

  visslare, några släkten i dagfjärilsfamiljen tjockhuvuden.
 5. visslarvåg

  visslarvåg, lågfrekvent elektromagnetisk våg i ett plasma vilken utbreder sig med olika hastighet beroende på vågens frekvens.
 6. tjockhuvudtrastar

  tjockhuvudtrastar, annat namn på fågelfamiljen visslare.
 7. beostare

  beostare, beo, Gracula religiosa, art i fågelfamiljen starar.
 8. sibilant

  sibilant, frikativt språkljud med skarp, spetsig karaktär, t.ex. svenskans och.
 9. Falcunculus

  Falcunculus, det vetenskapliga namnet på ett släkte i fågelfamiljen visslare med en art, falktrast.
 10. persiflage

  persiflage, drift, gyckel.