1. vridning

  vridning, deformationstyp hos stänger och balkar, se torsion.
 2. vridning

  vri`dning subst. ~en ~ar ORDLED: vrid-ning-en
  Svensk ordbok
 3. vridningsaxel

  vri`dningsaxel subst. ~n vridningsaxlar ORDLED: vrid-nings--axl-ar
  Svensk ordbok
 4. doll’s eye test

  doll’s eye test, prövning av nervförbindelserna till blickcentra i hjärnstammen, den s.k. okulo-cefala reflexen.
 5. vertigo

  vertigo, medicinsk benämning på yrsel.
 6. skruvdragare

  skruvdragare, el- eller tryckluftdrivet handverktyg för i- och urskruvning av skruvar.
 7. kristallografi

  kristallografi, läran om kristallerna, ett ämne med nära anknytning till kemi, biologi, mineralogi och fysik.
 8. gaffellagring

  gaffellagring, stödanordning för flänsade balkar som förhindrar dels utböjning, dels vridning kring en axel i balkens längdriktning.
 9. volt

  volt, i ridsport ett cirkelrunt spår som används i dressyrprogram.
 10. kordgarn

  kordgarn, dubbeltvinnat garn med relativt hög snodd (vridning).