1. Elin Wägner

  Wägner, Elin, född 16 maj 1882, död 7 januari 1949, författare, journalist, ledamot av Svenska Akademien från 1944.

 2. Harald Wägner

  Wägner, Harald, 1885–1925, författare och tidningsman, utrikeskorrespondent i Berlin, Rom och Paris för olika tidningar; bror till Elin Wägner.
 3. Ria Wägner

  Wägner, Ria, 1914–99, författare, journalist och TV-producent, dotter till Harald Wägner och Ellen Rydelius.
 4. Veronica Wägner

  Wägner, Veronica, 1947–2014, författare, dotter till Ria Wägner och Gustav Sandgren.
 5. roman

  roman, i allmänhet ett uppdiktat, berättande verk, som i motsats till epos är utformat på prosa och framställer ett till den privata sfären hörande förlopp av begränsat omfång, t.ex. ett enskilt människoliv eller en del därav.
 6. Anna Whitlock

  Whitlock, Anna, 1852–1930, pedagog, kvinnosakskämpe.

 7. Fogelstadgruppen

  Fogelstadgruppen, en informell konstellation av politiskt och kulturellt engagerade kvinnor intresserade av samhällsförändring i vänsterliberal riktning.
 8. kväkare

  kväkare, medlemmar av ett världsomfattande protestantiskt samfund med sin största utbredning i England och Nordamerika, grundat cirka 1650 av George Fox.

 9. Emilia Fogelklou

  Fogelklou, Emilia, 1878–1972, teolog, lärare, författare.
 10. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa.