1. betasönderfall

  betasönderfall, radioaktiv sönderfallsprocess under vilken en atomkärna omvandlas samtidigt som en betapartikel (elektron e eller positron e+) sänds ut.

 2. växelverkan

  växelverkan, allmän term som anger ömsesidig påverkan mellan två eller flera föremål eller skeenden.
 3. förmedlarpartikel

  förmedlarpartikel, kraftförmedlande partikel för växelverkande kraft.
 4. svag växelverkan

  svag växelverkan, en av de fyra fundamentala naturkrafterna, som verkar mellan kvarkar och leptoner.
 5. boson

  boson , inom atomfysiken partikel med heltaligt spinn (0, 1, 2, ...).
 6. supersymmetri

  supersymmetri, SUSY, hypotetisk symmetri som kan finnas bland elementarpartiklar.
 7. fältpartikel

  fältpartikel, i kvantfältteori benämning på fältets elementarkvanta, särskilt de elementarpartiklar som förmedlar de fundamentala naturkrafterna.
 8. supersträngteori

  supersträngteori, teori för materiens fundamentala byggstenar, speciellt hypotetiska endimensionella strängar.
 9. laddning

  laddning, elektrisk laddning, grundläggande begrepp inom fysiken som anger en egenskap hos (elementar-)partiklar och som styr deras växelverkan.
 10. elektrosvag växelverkan

  elektrosvag växelverkan, sammanfattande namn på de krafter som förorsakar elektromagnetiska och svaga processer i naturen, t.ex. radioaktivt betasönderfall.