1. Wachtmeister

  Wachtmeister, ursprungligen tyskbaltisk släkt, vars stamfar, fältmarskalken Hans Wachtmeister ( död 1590), adlades av Johan III 1578.
 2. Hans Wachtmeister

  Wachtmeister, Hans, 1641–1714, greve (1687), sjömilitär, politiker; jämför släktartikel Wachtmeister.
 3. Ian Wachtmeister

  Wachtmeister, Ian, 1932–2017, greve, industriman, politiker (nydemokrat), riksdagsman 1991–94; jämför släktartikel Wachtmeister.

 4. Trolle-Wachtmeister

  Trolle-Wachtmeister , namn som sedan 1830 bärs av den medlem av grevliga ätten Wachtmeister af Johannishus som innehar fideikommisset Trolle-Ljungby i Skåne (1808–30 fideikommisset Trolleborg i Skåne).
 5. Axel Wachtmeister

  Wachtmeister, Axel, 1643–99, greve (1693), militär, fältmarskalk 1693; jämför släktartikel Wachtmeister.
 6. Wilhelm Wachtmeister

  Wachtmeister, Wilhelm, 1923–2012, greve, diplomat; jämför släktartikel Wachtmeister.
 7. Fredrik Wachtmeister

  Wachtmeister, Fredrik, 1855–1919, greve, ämbetsman, politiker (högern), generaldirektör och chef för Domänstyrelsen 1898–1905, utrikesminister i Lundebergs samlingsregering augusti–november 1905, universitetskansler 1907–16; riksdagsman 1895–1916 (första kammaren, majoritetspartiet till 1911, därefter nationella partiet); jämför släktartikel Wachtmeister.
 8. Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister

  Trolle-Wachtmeister, Hans Gabriel, godsägare, ämbetsman, se Wachtmeister.
 9. Carl Axel Trolle-Wachtmeister

  Trolle-Wachtmeister, Carl Axel, ämbetsman, politiker, se Wachtmeister.
 10. Hans Gabriel Wachtmeister

  Wachtmeister (från 1810 Trolle-Wachtmeister), Hans Gabriel, 1782–1871, greve, godsägare, ämbetsman; jämför släktartikel Wachtmeister.